2020 NEW WORKS "NOSTALGIA"
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" Oilon Board
On the Pond
2020
Oilon Board
18" x 14"
$1850.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
Sold DotLITTLE RED BOAT
2020
OIL on BOARD
18 x14

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
AT REST
2020
OIL on BOARD
12 x 9
$1250.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OILon BOARD
Sold DotBLUE DAY
2020
OILon BOARD
12" x 9"

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
TALL BLUE
2020
OIL on BOARD
14" x 18"
$1850.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
SMALL TOWN II
20 x20
OIL on BOARD
16 x20
$2350.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on Board
Sold DotTIED UP
2020
OIL on Board
14 x 18
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
LITTLE RED SHACK
2020
OIL on BOARD
9 x 12
$1250.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
Sold DotFIRST HOUSE
2020
OIL on BOARD
6 x 6
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
TWILIGHT
2020
OIL on BOARD
6" x 6"
$495.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
WHARF
2020
OIL on BOARD
6" x 6"
$495.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
TWIN SHACKS
2020
OIL on BOARD
6" x 6"
$495.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
LITTLE RED
2020
OIL on BOARD
6" x 6"
$495.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
Sold DotLITTLE YELLOW
2020
OIL on BOARD
6" x 6"

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
LITTLE JACK
2020
OIL on BOARD
6 x 6
$495.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
LITTLE BLUE SHACK
2020
OIL on BOARD
6"x 6"
$495.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL and WAXon BOARD
KEYHOLE LIGHT
2020
OIL and WAXon BOARD
16" x 12"
$1650
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on Board
Sold DotDISTANT REFLECTIONS
2020
OIL on Board
12"x 9"

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL onBOARD
Sold DotHOT TIN ROOF
2020
OIL onBOARD
12 x9
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
CAPTAIN JACK'S 4
2020
OIL on BOARD
12 x 9
$1250

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
CAPTAIN JACK'S I
2020
OIL on BOARD
9" x 12"
$1250.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
CAPTAIN JACK'S 2
2020
OIL on BOARD
9 x 12
$1250.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
CAPTAIN JACK'S 3
2020
OIL on BOARD
9 x 12
$1250.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
UNCLE TIM'S BRIDGE
2020
OIL on BOARD
10 x 10
$950.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
SUMMER COTTAGES
2020
OIL on BOARD
6 x 6
$495.
Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
DOWN THE LANE
2020
OIL on BOARD
6 x 6
495.

Kathy Cotter 2020 NEW WORKS "NOSTALGIA" OIL on BOARD
BLUE LIGHT II
2018
OIL on BOARD
12"x 6"
$650.